W okresie wiosennym oraz letnim występuje bardzo duża aktywność owadów błonkoskrzydłych (szerszenie, osy, pszczoły). Jednostki ratownicze Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującą procedurą podejmują działania wyłącznie w przypadkach zaistnienia zagrożenia życia i zdrowia (w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się). Z uwagi na charakter zdarzeń związanych z owadami błonkoskrzydłymi nawet w przypadku stwierdzenia takiego zagrożenia, najczęściej jedynym właściwym działaniem w takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi zasadami, w przypadku braku dodatkowych zagrożeń, będzie ewakuacja osób z zagrożonej przestrzeni oraz przekazanie terenu lub obiektu właścicielowi z zaleceniem zapewnienia jego bezpiecznego użytkowania.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, a więc również zabezpieczenia przed zagrożeniem ze strony owadów, spoczywa na właścicielach obiektów w myśl art. 61 ustawy „Prawo budowlane” (t.j.: Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn.zm). Właściwe zarządzanie obiektem oraz jego konserwacja i utrzymanie zazwyczaj uniemożliwiłyby zagnieżdżenie się owadów w miejscu do tego nie przeznaczonym, stąd też nie należy takich zdarzeń traktować jako nagłych. Właściciel obiektu może taki obowiązek realizować własnymi siłami lub przy pomocy wyspecjalizowanych podmiotów.

W przypadku stwierdzenia obecności pszczół (dot. terenu powiatu nakielskiego) prosimy o kontakt z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią pod numerem alarmowym 998, gdzie uzyskacie numer telefonu do najbliższego pszczelarza. Pszczelarze chętnie zbierają gniazda tychże owadów i zabierają je do własnych pasiek, dzięki czemu owady zostaną uratowane a jak bardzo są pożyteczne możemy poczytać tutaj: "Akcje społeczne na rzecz ochrony pszczół"

W przypadku os lub szerszeni zamieszczamy wykaz podmiotów specjalistycznych zajmujących się m.in. usuwaniem owadów błonkoskrzydłych na terenie powiatu nakielskiego (dane znalezione w internecie):

  • Dymek Jan, Nakło nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 20/2 Telefon: 608 267 038
  • Wojciechowski Lech, Kołaczkowo, ul. Leśna 15, Telefon: 609285326
  • Dertox, Bydgoszcz, ul. Mińska 8, Telefon: 52 376 47 91
  • Zwoliński Grzegorz, Piła, ul. Dębowa 10, Telefon 888 458 003